Στόχος της Electroklima

 Με την χρήση της νέας τεχνολογίας τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου βοηθούν στην υλοποίηση του μεγάλου μας στόχου που είναι η πραγματική ορθολογικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και μεγιστοποίηση της ευχρηστίας των εγκαταστάσεων.

 

Ανοιχτά συστήματα (Open systems)

 Η τεχνολογία Lonworks αποτελεί την λύση για την πραγματοποίηση ανοικτών συστημάτων διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και είναι η μοναδική αυτή την στιγμή που έχει καταφέρει να ενώσει όλους τους μεγάλους κατασκευαστές σε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας.

 

Open System Alliance

Συμμαχία ανοιχτών συστημάτων που απαρτίζεται από εταιρίες που συγκεντρώνουν τεχνογνωσία σε κατασκευαστικά και ερευνητικά θέματα ανοικτών συστημάτων τεχνολογίας Lonworks. Η OSA (open system alliance) δημιουργήθηκε από την Echelon για να ιδρυθεί ένας χώρος στον οποίο μπορεί να ανατρέξει η αγορά για βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετοπίζουν οι κατασκευές αλλά και για να συγκροτηθεί ομάδα πιστοποιημένων συνεργατών οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις για να δώσουν λύσεις ανοικτών συστημάτων.

 

Neuron Chip

Με την χρήση ενός κοινού επεξεργαστή (neuron chip) ο οποίος ενσωματώνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εύκολη γρήγορη και απροβλημάτιστη επικοινωνία μεταξύ των διάφορων συσκευών οι κατασκευαστές μπορούν να επικεντρωθούν στην εξέλιξη προϊόντων με αποτελεσματικότερη λειτουργία χωρίς να τους απασχολεί το θέμα της συμβατότητας ή της επικοινωνίας των εξαρτημάτων τους

.

Κόστος εγκατάστασης


Τα κέρδη για τον τελικό χρήστη των προϊόντων είναι πολλαπλά τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά. Συγκεκριμένα το κόστος για την εγκατάσταση ενός συστήματος κτιριακής διαχείρισης συμπυκνώνεται αισθητά καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του ανταγωνιστικότερου προϊόντος από όλη την αγορά και όχι από την γκάμα ενός και μόνο κατασκευαστή όπως συμβαίνει στα υπάρχοντα κλειστά συστήματα. Επίσης υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου εξαρτήματος για κάθε σημείο της εγκατάστασης χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ακριβών μεταφραστικών μηχανημάτων καθώς η επικοινωνία μεταξύ όλων των Lonmark certified συσκευών πιστοποιείται από τον ίδιο τον οργανισμό της Lonmark.

 

Σύγχρονες τάσεις κατασκευαστών


Η στροφή όλων των μεγάλων κατασκευαστών συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών όπως Siemens, Johnson, TAC, Honeywell επιβεβαιώνει το μέλλον της τεχνολογίας Lonworks και διασφαλίζει την απροβλημάτιστη μελλοντική συμβατότητα μίας εγκατάστασης του σήμερα με το αύριο. Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ευρεία ανάπτυξη του πρωτοκόλλου TCP/IP εξέλιξη του οποίου με βάση τις απαιτήσεις των δικτύων αυτοματισμού αποτελεί το Lonworks. Το TCP/IP αποτελεί αυτή την στιγμή το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας υπολογιστών πάνω στο οποίο βασίζεται και το Internet και η ύπαρξη του σε έναν υπολογιστή εξασφαλίζει αν μη τη άλλο την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα.

Τα πρoτερήματα του Lonworks


Η απλότητα του τρόπου εγκατάστασης και λειτουργίας, οι τυποποιημένες από τον οργανισμό της Lonmark μεταβλητές μεταφοράς δεδομένων SNVT's και ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία την συντήρηση αλλά και την εξέλιξη που είναι διαθέσιμες για όλους, η ύπαρξη πολλαπλών μέσων μετάδοσης, κάνουν το πρωτόκολλο Lonworks το πιο περιζήτητο σε δίκτυα συστημάτων ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Ο χαρακτηρισμός των δικτύων Lonworks ως ανοικτών δικτύων αποτελεί ίσως τον καλύτερο χαρακτηρισμό για την φιλοσοφία της νέας αυτής τεχνολογίας επικοινωνίας μεταξύ συσκευών αυτομάτου ελέγχου.

Τα ενοποιημένα συστήματα (Integrated systems)


Ο όρος system integration παραπέμπει σε συστήματα όπου όλα τα μέχρι τώρα ανεξάρτητα υποσυστήματα ενός κτιρίου μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως τα στοιχεία που λαμβάνει από όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής άνεσης, οικονομίας, ασφάλειας αλλά και φιλικότητας χρήσης για τον διαχειριστή του συστήματος. Η μόνη προϋπόθεση για την ύπαρξη της δυνατότητας υλοποίησης μιας τέτοιας εγκατάστασης σήμερα είναι η χρήση Lonmark certified προϊόντων τα οποία πολύ απλά αναγνωρίζονται από το σύμβολο που διαθέτουν.


 

 

Εισαγωγή στην τεχνολογία Lonworks

Συνεργασία συστημάτων
Η τεχνολογία Lonworks, όπως αυτή αναπτύχθηκε από την Echelon, προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μίας εγκατάστασης με πραγματικά συνεργαζόμενες μηχανές και εξαρτήματα. Το αρχικό όραμα της εταιρίας ήταν και συνεχίζει να είναι, η δημιουργία ενός προτύπου με την χρήση του οποίου όλοι οι κατασκευαστές θα μπορούν να ενσωματωθούν κάτω από ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών για την διασύνδεση όλων των συστημάτων που αφορούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια η echelon κατάλαβε ότι για την επίτευξη του στόχου της αυτού δεν ήταν αρκετή ή εξέλιξη ενός και μόνο πρωτοκόλλου αλλά ήταν απαραίτητη η εξέλιξη μίας ολόκληρης υποδομής ανοιχτών συστημάτων η χρήση της οποίας θα ήταν ανταγωνιστική καλά ορισμένη και κυρίως διαθέσιμη σε οποιονδήποτε είχε την πρόθεση να την  χρησιμοποιήσει. Παρόλα αυτά ακόμη και σήμερα η ένια του ανοιχτού συστήματος σύμφωνα με το οποίο όλοι οι κατασκευαστές παράγουν συσκευές που μπορούν να συνεργαστούν σε ένα ενιαίο σύστημα δεν έχει υιοθετηθεί από όλους.


Είναι δυνατό να έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα χωρίς συσκευές που συνεργάζονται αν και έχουν τη δυνατότητα και επίσης δυνατό να έχουμε συσκευές που συνεργάζονται σε ένα κλειστό σύστημα. Με άλλα λόγια η συνεργασία των συσκευών είναι απαραίτητη δυνατότητα αλλά δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός ανοιχτού συστήματος. Η σωστή σχεδίαση του δικτύου επικοινωνίας των ελεγκτών είναι το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πραγματικά ανοιχτό σύστημα. Οι συσκευές που συνεργάζονται αποτελούν το πιο βασικό εξάρτημα για την εξέλιξη ανοιχτών συστημάτων. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο οργανισμός Lonmark για να προωθήσει και να υποστηρίξει αυτούς τους κατασκευαστές που παράγουν συσκευές που συνεργάζονται σε ανοιχτά συστήματα.

Ο οργανισμός Lonmark
Επειδή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σε πολλές βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή ανοιχτών συστημάτων ο οργανισμός Lonmark ιδρύθηκε το 1994 από την Echelon και μία ομάδα χρηστών της τεχνολογίας Lonworks αφοσιωμένους στην προώθηση των ανοιχτών συστημάτων. Συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας σημαίνει ότι πολλές συσκευές από τον ίδιο ή διαφορετικό κατασκευαστή μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο δίκτυο χωρίς την χρήση ειδικών μηχανημάτων μετάφρασης ή την ανάγκη για ειδικό κατά την περίπτωση προγραμματισμό. Ο οργανισμός Lonmark έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά, στην εξέλιξη προτύπων για συνεργασία μεταξύ των συσκευών ενός κτιρίου, στην πιστοποίηση τέτοιων προϊόντων και στην προώθηση των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών συστημάτων.
Το λογότυπο Lonmark προσφέρει εξασφαλισμένη συνεργασία στο επίπεδο των ελεγκτών. Μόνο οι συσκευές Lonworks οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισμό και καλούνται συσκευές Lonmark  (“Lonmark devices”) μπορούν να φέρουν το λογότυπο της Lonmark.

Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια
Oι απαιτήσεις ελέγχου των ενεργειακών συστημάτων για τα διάφορα υποσυστήματα που απαντώνται σε ένα κτίριο είναι οι εξής:
Στον κλιματισμό: απαίτηση για χρήση έξυπνων συσκευών για απευθείας σύνδεση στο δίκτυο όπως μονάδων ψυκτών, βανών, κλιματιστικών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτροκινητήρων, τοπικών σταθμών ελέγχου για έλεγχο και ρύθμιση. Πλεονεκτήματα η εύκολη εγκατάσταση, δυνατότητα επαναρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας, διάγνωση βλαβών και τέλος άμεση απόκριση στις συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου.

 


Στον φωτισμό: απαίτηση για χειρισμούς μέσο γραμμών μεταφοράς τροφοδοσίας (power line communications), για κυκλώματα έξυπνων διακοπτών που βρίσκονται συνδεμένοι σε δίκτυο τροφοδοτούμενο με χαμηλή τάση DC. Oμάδες διακοπτών που μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε κύκλωμα φωτισμού. Αισθητήρια φωτός που προσδίδουν δυνατότητες για επιπλέον χειρισμούς.
Στη πυρανίχνευση και ασφάλεια: αισθητήρια πυρανίχνευσης, ανίχνευσης παρουσίας, παραβίασης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν όλα να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με τα υπόλοιπα συστήματα του κτιρίου για να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο πληροφοριών όπου όλες οι συσκευές έχουν πρόσβαση και άρα μπορούν να πάρουν την σωστή απόφαση για την κατάσταση λειτουργίας τους.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Lonworks

Τα μέχρι σήμερα συστήματα που κυριαρχούν στην αγορά αποτελούν κατά κανόνα ιεραρχικά συστήματα δηλαδή η επικοινωνία τους βασίζεται σε κάποιο μηχάνημα (master) που αναλαμβάνει να μοιράσει τα δεδομένα όλων των συσκευών προς τις άλλες (slaves). Η δομή αυτή εμφανίζει σοβαρά μειονεκτήματα καθώς η ύπαρξη ενός και μόνο κόμβου συντονισμού δημιουργεί προβλήματα υπερφόρτωσης του κόμβου αυτού με τελικό αποτέλεσμα την εξασθένιση της λειτουργικότητας όλων των συσκευών. Τέλος σε περίπτωση βλάβης της συσκευής διαχείρισης των επικοινωνιών οδηγούμαστε σε πλήρη κατάρρευση του δικτύου και κατά συνέπεια πολλαπλά προβλήματα.
Τα δίκτυα Lonworks έχουν σχεδιαστεί με βάση την αρχιτεκτονική Peer – Peer  όπου όλα τα μέλη του δικτύου αποτελούν ισότιμα μέλη και για τον λόγο αυτό όλες οι συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν με όλες τις υπόλοιπες στο δίκτυο. Η δυνατότητα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ των διάφορων συσκευών είναι εξασφαλισμένη. 

 Τα δίκτυα Lonworks αποτελούν τα πρώτα ανοιχτά συστήματα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και όχι μόνο, καθώς όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση αλλά και την διαχείριση αυτών είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα από τον οργανισμό Lonmark και δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή της κάθε συσκευής. Επιπλέον όλες οι λειτουργίες των συσκευών που αφορούν την επικοινωνία αυτών με το υπόλοιπο δίκτυο επίσης προέρχονται από τον διεθνή οργανισμό Lonmark με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε εγκατάστασης που θέλει να εξοπλίσει την ιδιοκτησία του με έξυπνες συσκευές να μην δεσμεύεται με ένα και μόνο κατασκευαστή για την επιλογή των συσκευών του αλλά να επιλέγει ελεύθερα σύμφωνα με την λειτουργικότητα των προϊόντων ανεξάρτητα της προέλευσης τους αφού η συμβατότητα με το υπόλοιπο δίκτυο είναι εξασφαλισμένη.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη αλλά και την τεχνολογία του οργανισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το http://www.lonmark.org

Στοιχείο σύγκρισης

Παλαιότερα συστήματα

Lonworks

Αρχιτεκτονική Master-Slave

Ναι

Όχι

Αρχιτεκτονική Peer – Peer

Όχι

Ναι

Δυνατότητα ενσωμάτωσης συσκευών κατασκευαστή διαφορετικού από αυτού της αρχικής εγκατάστασης

Όχι

Ναι

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσο πολλών μέσων μετάδοσης (twisted pair, fiber, coaxial, radio links, etc.)

Oxι

Ναι

 

Για εκτενέστερη σύγκριση μεταξύ του Lonworks και του Bacnet σας παραπέμπουμε στην κάτωθι έκθεση από την StrataRecource Inc. Investigating open systems at a glance

Η Electroklima και τα δίκτυα Lonworks

Η Electroklima αποτελεί μία ελληνική τεχνική εμπορική εταιρία που ασχολείται με τους αυτοματισμού κτιρίων και ιδιαίτερα τους αυτοματισμούς συστημάτων διαχείρισης ενέργειας από το 1979. Η αδυναμία της αγοράς στον τομέα αλλά και οι απαιτήσεις των έργων της  για ανοιχτά συστήματα την οδήγησαν να αναζητήσει στην διεθνή αγορά μία λύση που καλύπτει τις νέες αυτές απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή η εταιρία μας έχει είδη εφαρμόσει την τεχνολογία των ανοιχτών συστημάτων πιστοποιημένων κατά Lonmark με πολυετή εμπειρία σε διαφόρων ειδών εγκαταστάσεις  με την βοήθεια της τεχνολογίας Lonworks.

H Electroklima αποτελεί τον πρώτο authorized network integrator στην περιοχή της Μεσογείου όπως αυτό είναι και δημοσιευμένο στον κατάλογο της Echelon http://www.echelon.com/integrators/nidetail.asp?niID=61.