Σύνηθες εγκατάσταση ελεγτών TAC Xenta 401, 421, 511, 282 σε μετώπη ηλεκτρικού πίνακα έτοιμο για εγκατάσταση στην διαδικασία προρύθμισης του συστήματος για ταχύτερη ενεργοποίηση των ελεγτών στο έργο.

 

Λεπτομέρεια πίνακα