Πίνακας αυτοματισμού εγκατεστημένος κατά την διαδικασία ελέγχου καλωδίωσης από το προσωπικό της Electroklima στην πτέρυγα χειρουργείων της Γενική Κλινικής Θεσσαλλονίκης. Με την βοήθεια του πίνακα αυτού τα αισθητήρια της αίθουσας για 3 χειρουργία μεταφέρονται στον ελεγκτή που βρίσκεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου.

 

 

 

Το υπόλοιπο κομμάτι των ελεγκτών που περιέχει και τον κύριο ελεγτή TAC Xenta 401 και βρίσκεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου αρκετά μέτρα μακριά από τους χώρους των χειρουργείων. Στην εικόνα αυτή μπορούμε να διακρίνουμε και το modem που καθιστά δυνατή την τηλεδιαχείρηση του όλου συστήματος αυτοματιμού για τα 9 χειρουργεία της Γενικής Κλινικής Θεσσαλλονίκης απο σταθμό εργασίας TAC Vista IV εγκατεστημένο στην Αθήνα.

 

Εγκατεστημένες τρίοδες TAC Venta με ηλεκτροκινητήρες TAC Forta για τον έλεγχο της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο υπόγειο του Νοσοκομείου.