Ευγενίδειο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο τμήμα χειρουργείων