Κλειστό κολυμβητήριο ΤΕΦΑΑ με πλήρη έλεγχο κλιματικών συνθηκών συμπεριλαμβανομένου θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, ποιότητας και θερμοκρασίας νερού.

Ψύκτης νερού της εταιρίας Φυρογένης ενοποιημένος με το δίκτυο ελεγκτών των υπολοίπων συστημάτων με τη βοήθεια της τεχνολογίας Lonworks.

 

Τροχοί ενναλλακτών Θερμοκρασίας και Ενθαλπίας ελεγχόμενοι από Xenta's ενσωματωμένοι στό δίκτυο Lonworks της εγκατάστασης.

Γραφική απεικόνιση αντλιοστασίου πισίνας από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου της εγκατάστασης του ΤΕΦΑΑ