Το κτίριο γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας στο κέντρο της Αθήνας ανακατασκευάστηκε στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης κλιματισμού για να προσφέρει οικονομία στους ιδιοκτήτες αλλά και άνεση στους ενοίκους του.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε είναι ζωνικό με ένα ελεγτή ανά fan-coil για τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του και ελευθέρως προγραμματιζόμενους ελεγκτές για τον έλεγχο της υπόλοιπης εγκατάστασης δηλαδή των κεντρικών μονάδων αέρος αλλά και των αντλιών θερμότητας που τροφοδοτούν το κτίριο.

 

Κλασική εγκατάσταση TAC Xenta 101VF επί του fan coil για τον έλεγχο της αναλογική τριόδου βαλβίδας νερών, τις 3 ταχύτητες του ανεμιστήρα και λοιπών στοιχείων στο χώρο.

 

Το όλο σύστημα ρυθμίζεται και επιβλέπεται καθημερινά από τον τοπικό σταθμό ελέγχου TAC Vista Workstation IV που βρίσκεται στο θυρωρείο του κτιρίου και έχει δυνατότητες ελέγχου σε όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των ελεγτών για το κάθε γραφέιο ξεχωριστά.