'Εργο κτιριακής διαχείρισης συστημάτων κλιματισμού με την χρήση ελέγκτών TAC Xenta πιστοποιημένων κατά Lonworks

 

Αίθουσα διδασκαλίας πανεπιστημιακής λέσχης 260 ατόμων με αυτοματισμούς Lonworks στο ημικεντρικό σύστημα κλιματισμού

Συστοιχία ψυκτών σε πρωτεύον υδραυλικό κύκλωμα ψύξης παραλληλισμένοι με την βοήθεια τον ελεγκτών της TAC