Αναβάθμιση στην αίθουσα Προπυλαίων του έγινε με γνώμονα την άνεση των ατόμων που συνεστιάζονται εκεί αλλά και την οικονομία του συστήματος γαι την κατανάλωση ενέργειας.

 

 

Το σύστημα κλιματισμού περιλαμβάνει μονάδες fan coil αλλά και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Η συνεργασία όλων των μηχανημάτων για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής άνεσης γίνεται με την βοήθεια ελεγτών TAC Xenta σειράς 100 και 300 με τη χρήση της τεχνολογίας δικτύου Lonworks

 

Αίθουσα συνεδριάσεων με 12 συντονισμένα μέσω δικτύου fan coils και 2 κεντρικές κλιματιστικές συσκευές.

 

 

Κεντρική κλιματιστική συσκευή στο υπόγειο του κτιρίου αρκετά μέτρα μακριά από την αίθουσα συντονίζεται με τις απαιτήσεις του χώρου μέσω του δικτύου Lonworks

 

 

Πίνακας ελέγχου της Κεντρικής κλιματιστικής συσκευής τοποθετημένος στο υπόγειο κοντά στην κλιματιστική συσκευή κατά την διάρκεια δοκιμών.